Credit One, a.s.
Vyberte společnost...
- - - -


mzdové účetnictví
komplexní vedení mezd
výplatní listiny
potvrzení o příjmech
výpočty nemocenské
evidence dovolených
přehledy o vyměřovacích základech
roční vyúčtování daně ze ZČ pracovníků
podklady pro finanční účetnictví
mzdové listy
evidenční listy


příkazy k úhradě mezd
příkazy k úhradě sociálního pojištění
příkazy k úhradě zdravotního pojištění
příkazy k úhradě srážek z mezd
zastupování na úřadech v souvislosti s výše uvedenými službami
poradenství a konzultace v mzdové oblasti


copyright © 2006 - Consulting One, a.s.